Ltd zapewnia profesjonalne i opłacalne kursy szkoleniowe dla osób poszukujących szkolenia w lub w innym miejscu a także transport drogowy towarów niebezpiecznych, podlega międzynarodowym przepisom i jest ściśle nadzorowany. Co więcej, każdy kraj wdraża określone środki bezpieczeństwa poprzez własne ustawodawstwo krajowe. Celem, podobnie jak szkolenia, jest zapewnienie, że towary niebezpieczne przewożone drogą mogą swobodnie przekraczać granice międzynarodowe. Jeśli chcesz skorzystać z jednego z tych kursów, wypełnij poniższy formularz rezerwacji, a jeden z naszych koordynatorów szkoleń zadzwoni do Ciebie w celu omówienia. Będziemy wykorzystywać te informacje w celu świadczenia żądanych usług, prowadzenia rejestrów szkoleń oraz, jeśli wyrazisz na to zgodę, do wysyłania Ci informacji marketingowych. Podejmiesz wszelkie szkolenia teoretyczne i praktyczne, wymagane do podjęcia i pomyślnego zdania niezbędnych egzaminów