Jeśli na liście nie ma daty urodzenia dziecka, należy również przedstawić jego akt urodzenia lub kartę medyczną. Tam, gdzie rodzice mieszkają osobno i dzielą odpowiedzialność za dziecko, będziemy wymagać wspólnej deklaracji od obojga rodziców potwierdzającej, w jaki sposób dziecko dzieli swój czas między dwa adresy. Jeśli miejsce zamieszkania dziecka nie jest podzielone równo między dwa adresy, użyjemy adresu, pod którym dziecko spędza najwięcej czasu w tygodniu szkolnym. Adres podany we wniosku zostanie sprawdzony z danymi miasta. Jeśli dochodzenie w sprawie Twojej aplikacji jest nadal w toku, gdy oferowane są miejsca w szkole, zostanie Ci zaoferowane miejsce warunkowo