Sprzęt medyczny, naukowy, komputerowy i określone oprogramowanie, sprzęt wideo, sprzęt do sterylizacji, laboratoryjny lub chłodniczy, kupowany lub wynajmowany głównie do badań medycznych, szkoleń, diagnozy lub leczenia. Akcesoria są dodatkami opcjonalnymi, które nie są niezbędne do normalnego działania sprzętu, ale służą do usprawnienia działania sprzętu lub umożliwienia używania lub lepszego działania sprzętu w określonych okolicznościach. Naprawa, konserwacja lub instalacja dowolnego z powyższych urządzeń oraz wszelkie towary dostarczone w związku z tą naprawą, konserwacją lub instalacją będą podlegały zerowej ocenie. Sprzęt medyczny, naukowy, komputerowy, wideo, sterylizacyjny, laboratoryjny lub chłodniczy zakupiony do jakichkolwiek innych celów nie jest objęty promocją