Jeśli negocjujesz ugodę ze swoim pracodawcą, ważne będzie zrozumienie przepisów podatkowych, które mają zastosowanie do wszelkich płatności, które możesz otrzymać. Wcześniej określane jako porozumienie kompromisowe, ugoda jest zwykle zawierana tuż przed lub po rozwiązaniu umowy pracowniczej. Są one często stosowane w przypadku zwolnień, ale można je uzgodnić w innych okolicznościach, takich jak postępowanie dyscyplinarne. W zależności od szczegółowych warunków umowy, pracownik wyraża zgodę na zrzeczenie się swoich praw do dochodzenia roszczeń pracowniczych przeciwko pracodawcy w zamian za kwotę rozliczeniową. Wysokość podatku z tytułu ugody, który możesz zapłacić lub nie, będzie zależeć od wielu czynników, w tym tego, czego dotyczy płatność i w jaki sposób została zapłacona, co może skutkować zobowiązaniami podatkowymi dla pracownika