Jeden z najbardziej znanych specjalistycznych prawników pracy i działaliśmy w tysiącach negocjowanych ugód z pracodawcami. Jesteśmy jedną z niewielu firm prawniczych w kraju, które działają wyłącznie na rzecz pracowników i kadry kierowniczej wyższego szczebla, i mamy bardzo wysoki wskaźnik sukcesu. Jeśli ugoda oferuje rekompensatę przekraczającą 000 000, nadwyżka będzie podlegać opodatkowaniu według odpowiedniej stawki krańcowej. Odszkodowania nie są zarobkami do celów i są całkowicie zwolnione, nawet jeśli przekraczają 000. Zarówno umowne odprawy z tytułu zwolnień, jak i odprawy ustawowe mieszczą się w zakresie 000 000 zwolnienia. Po osiągnięciu pułap 000 000 dla dowolnej kombinacji tych płatności ilub płatności ex-gratia, będziesz musiał zapłacić podatek