Edukacja podstawowa jest zazwyczaj pierwszym etapem edukacji podstawowej dla dzieci w wieku od czterech do jedenastu lat; a czasem do trzynastu lat. Edukacja podstawowa została zaprojektowana z wyraźnym naciskiem na zapewnienie jednofazowych programów edukacyjnych, w połączeniu z podstawowymi umiejętnościami czytania i pisania. Zrozumienie wyjątkowego i nierównego charakteru każdego dziecka przez ostatnie dziesięciolecia umożliwiło wielu szkołom podstawowym pracę nad inspirowaniem dzieci do bycia kreatywnymi, doskonałymi myślicielami, kompetentnymi i płynnymi komunikatorami. Podobnie jak w przypadku wielu instytucji edukacyjnych, szkoły podstawowe mają na celu rozwój i wychowanie każdego dziecka, aby było pewne siebie, szczęśliwe i wyjątkowe