Zdając sobie sprawę z tego, że są tak podobni w swojej filozofii i metodach nauczania ludzi i szkolenia psów, połączyli siły, aby stworzyć wiosną 2007 roku. To on wysunął na pierwszy plan pozytywne i motywujące szkolenie psów przez ostatnie 20 lat i jest to jego metody, które wywarły ogromny wpływ zarówno na innego renomowanego trenera, który uczył jak czytać mowę ciała psów i ich technikę chodzenia na luźnym smyczy. Sue ma przyjemność dzielić swój dom z golden retrieverami od 1988 roku, a swoją edukację psów rozpoczęła na dobre w 1993 roku. Lubiła trenować swoje psy według różnych standardów w kilku dyscyplinach sportowych, pracy z psami myśliwskimi i na mniejszą skalę, flyball